Sejl & Trim

Læs nedenfor pr. emne

 

 

d22

 

Hjem

Historie

Fartøjsfortegnelse

Galleri

Bådnyt's test

Sejl & trim

Rig

Blog

Facebook

Links, køb og salg m.v.

 

 

 

 
SEJL

 

 Generelt består et stel sejl til Drabant 22 af et storsejl, en genua, en fok og en spiler. Man kan supplere med en stormfok; men erfaringen er at den aldrig bliver brugt.

Her er en beskrivelse af de enkelte sejl og hvad man skal være opmærksom på ved køb af disse..  H
 

Storsejl.
Masterne på Drabant 22 er delt op i to typer, som gør at man enten benytter storsejl med slæder i forliget eller benytter storsejl uden slæder. Med slæder monteres storsejlet fast på bom og masten og en anordning gør at slæderne bliver i mastens hulkehle og sejlet kan lægges sammen over bommen og dækkes med en bompresenning. Storsejl uden slæder, og som kun har tovværksforlig, monteres til masten hver gang sejlet skal benyttes og rulles typisk sammen efter brugen og afmonteres fra bommen. Derfor skal man ved køb af storsejl huske at bestille den rigtige type. Sejlet må til kapsejlads kun være lavet i Dacron dug og der må ikke være mylarforstærkninger i sejlet. Storsejlets halsbarmen fæstes til riggen hvor bommen sidder på masten. Der kan være forskellige udformninger af den sjækkel som sejlet sidder fast med her. Således er det vigtigt at måle hvor sjæklen sidder i forhold til mast og bom. Mål sjækkelens afstanden til agterkanten af masten og afstanden til overkanten af bommen når denne står vandret (cut-back).
   Mål afstanden fra sjækel og til agterkant af mast og overkant af bom. 

Disse mål skal gives til sejlmageren så kovsen i halsbarmen bliver isat det rigtige sted. Oftest laves storsejlet med eet reb, hvilket betyder at man kan reducere sejlarealet ved kraftig vind. Det kræver at der på bommen er monteret liner til rebning af sejlet. Storsejlet har 4 sejlpinde. Den øverste bør kunne udskiftes. Man kan med fordel have den øverste sejlpind i forskellige stivhed. Ud over den "normale" bør man have en blødere til let luft samt en mere stiv til sejlads i hårdt vejr. Ud for hver lomme til sejlpindene bør der være monteret en tickler, der er en uldsnor som indikerer om storsejlet er trimmet rigtigt.

Genua.
Dette sejl er bådens største forsejl. Mylar er ikke tilladt. En ny genua må aldrig blive strammet for hårdt i forliget. Forliget strammes indtil rynkerne i forliget lige forsvinder. Husk ved aftagende vind igen at slække på faldet. Genuaen skødes på skinnen som ender ved cockpitkarmen. Genuaen skal passe skødeviseren på skødeskinnen. Hvis genuaen er syet med for høj eller for lav skødebarm risikerer man at sejlet ikke kan justeres rigtigt. Genuaen skødes via spillene i cockpit. Genuaen bør monteres med 3 sæt ticklers. Uldtråde der er monteret på begge sider af sejlet ca. 30 cm fra forliget og i lige store indbyrdes afstande i højden.

Fok.
Dette sejl laves som storsejlet og Genuaen i Dacrondug. Fokken skødes på skødeskinnen på ruffet. Fokken bør udstyres med ticklers som genuaen.

Spiler.
Dette sejl udføres i nylondug eller tilsvarende let materiale. Spileren syes i dag med banerne gående ud fra alle tre hjørner. Således kan man få spileren uden nogen vandrette sejlbaner. Denne type er mest stabil bedst egnet til alle vindretninger. Den bedste sejlads får man hvis spileren passer i mål til båden og dens spilerstage. Husk der skal være nummer i spileren hvis den skal benyttes til kapsejlads.

Stormfok.
Med fuldt storsejl og fok kan båden sejle i op til kuling. Med en rutineret besætning i endnu mere luft. Hvis man overraskes med kraftigere vind kan storsejlet helt bjerges hvorved man måske kan slippe for at skifte eller bjerge forsejlet. En urutineret besætning bør ikke forsøge at skifte forsejl i hårdt vejr. En stormfok er således kun egnet hvis man absolut skal sejle i kuling eller mere vind.

Blå knap i sejlet.
Husk at hvis sejlet skal benyttes til kapsejlads så skal sejlmageren sætte en blå knap i sejlet. Dette er et krav fra Dansk Sejlunion og koster ekstra. Derfor husk at aftale prisen på sejlet med knap isat.