Gert Gerlach


Drabant 22'erens historie.

Sådan begyndte det hele.

 

 

d22

 

Hjem

Historie

Fartøjsfortegnelse

Galleri

Bådnyt's test

Sejl & trim

Rig

Blog

Facebook

Links, køb og salg m.v.

 

 

 

 

(Uddrag af særnummeret af "Drabant 22 Nyt" fra 1993 i anledning af 25 årsdagen for søsætningen af den første Drabant 22 i 1968).

 

Af Gert Gerlach 1993

 

I efteråret 1966 begyndte jeg modelarbejdet til det, der skulle blive til Drabant 22. Forud var gået et par år med forskellige skitser, hovedsagelig inspireret af hollandske og franske konstruktioner. Det var i begyndelsen af tresserne, at glasfiberbådene rigtigt begyndte deres indtog. Det nye materiale gav helt nye muligheder for at lave en let båd, der, når den fik selvlænsende cockpit, kunne laves tæt og sikker.
 

Bådens design og mål er udelukkende et udtryk for mit eget ønske om at sejle en lille sikker båd, der var økonomisk overkommelig. Senere viste salgstallene, at der var mange, der havde samme ønsker. To år efter søsætningen af den første båd var der solgt over 50 stk.

 

Den første Drabant blev søsat i juni 1968 (jeg husker ikke datoen). Jeg havde købt en brugt Hurley 22 mast og bom med rig og det hele. Riggen blev tilpasset uden større besvær, og vores første prøvesejlads kunne begynde, desværre var der ikke meget vind, så det blev en mat start, men vi fornemmede, at der var fin balance, og båden styrede fint. Senere blev det til mere, også en dejlig sommerferie med min kone Lis og Thomas på 4 år. Turen gik til det sydfynske, til Als og op langs den jyske østkyst til Ebeltoft, pga. vindstille måtte vi forlænge ferien med en uge.

 

Efter sommerturen fik jeg lyst til at prøve båden på kapsejladsbanen, jeg fik Jørgen Mouritzen, der var bestyrelsesmedlem i den nystartede "Sejlklubben Lynæs" til at foretage de en måling, det var efter den gamle NL-regel, målet blev på 4,3.

 

Vi deltog uofficielt i Hesselø Rundt, og det gav blod på tanden, vi havde sandsynligvis vundet overalt, hvis vi havde været med i løbene. Jeg tilmeldte straks båden til en af de sidste sejladser, der var tilbage dette år, nemlig Københavns Sejlunions Ven Rundt.

 

Ven Rundt, 22. september 1968 med start i Svanemøllebugten, 187 tilmeldte både.

 

Min besætning, der bestod af Karsten Schnoor og Claus Danielsen mødte op i Svanemøllehavnen, ingen af dem havde sejlet i Drabanten før, de blev hurtigt introduceret i de væsentlige funktioner, der forøvrigt var ret enkle, spilergrejet var ikke det mest moderne, alle fald og hal skulle betjenes oppe ved masten.

 

Vi var i sidste start sammen med nogle Hurley 22 og et par småkuttere. Vi var vel sidste båd da vi endelig efter 10-15 minutter fik spileren op, på lænsebenet op mod østsiden af Ven trak vi lidt fra Hurleyerne, men der var en lille kutter, der var foran, først da vi fik rundet ved nordvestbøjen og begyndte at krydse hjem, fik vi dem agterudsejlet. Vi havde fuldt storsejl og en lav bred genua II, et sejl der var på mode i en kort periode, men som egentlig er et godt sejl til grov krapsø. Vi havde jo aldrig rigtig kapsejlet imod andre både eller ligget side om side og trimmet sejl, så vi var meget spændte på, hvor godt eller skidt vi krydsede. Jeg husker, at vi justerede flere gange på genuaskødeviseren, og der blev eksperimenteret med løjgangen til storsejlet, der på prototypen var monteret på agterkanten af cockpitkarmen.

 

For at vise, at han var en af de barske drenge lagde Karsten sig på sidedækket, vi to andre holdt os behørigt i cockpittet, det var jo før rorpindsforlængeren var opfundet. Da vi havde krydset en times tid og kom ind under kysten ved Vedbæk, var der pludselig så mange både omkring os, jeg fik overtalt Claus til også at sætte sig op på sidedækket for nu skulle der f.... sejles. Vi var kommet op i Folkebådsfeltet, og der var også LA-krydsere og alle mulige andre både at se.

 

Jeg husker ikke så meget af sejladsens videre forløb, men vi har nok været ret opstemte. I havnen lagde vi os i al ubemærkethed ind ved en af de yderste broer, den eneste der kom hen til os, var ham fra den lille kutter, han kom for at brokke sig over vores lille mål.

 

Gert Gerlach.

 

 

Af Jan Ebert

(- Fra Dansk sejlerhistorie (?))

 

Drabant-22 klubben 
 - var aktiv indtil  2006. Måske senere. Fra dens nedlagte hjemmeside har jeg arkiveret noget materiale, som kan ses nedenfor.
 
 
Bådfortegnelsen har særlig interesse, såfremt man ønsker at finde tilbage. Evt. kan den sammenholdes med sidst kendte målerbrev i www.websejler.dk.
 

Bådfortegnelse 2003

Generalforsamlingsindkaldelse

Referat fra generalforsamling

Forside (test) fra Drabant22-klubben